ระบบสตริงอินเวอร์เตอร์ (String Inverter)

solar-string-inverter

ระบบสตริงอินเวอร์เตอร์ (String Inverter) คือหนึ่งในอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดของระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell) สำหรับบ้าน และ อาคาร เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel / Photovoltaic) จากกระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าสลับ (AC) โดยรูปแบบของการเชื่อมต่อของระบบสตริงอินเวอร์เตอร์ (String Inverter) จะทำการรวมกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel / Photovoltaic) ในรูปแบบการต่อแบบอนุกรมก่อน โดยสามารถต่อแยกได้สูงสุดที่ 2 สตริง หรือ 2 ชุดของกลุ่มแผงโซล่าเซลล์ดังรูป

string-inverter-diagram

ทั้งนี้เพื่อให้เราสามารถแบ่งการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ออกเป็น 2 ฝั่งของหลังคาบ้านได้ รองรับในกรณีพื้นที่ติดตั้งบนหลังคาไม่เพียงพอ โดยสายไฟจะถูกเดินสายมาเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์สตริงอินเวอร์เตอร์ (String Inverter) ที่ส่วนมากจะติดตั้งในส่วนด้านล่างของตัวบ้าน ใกล้กับชุดระบบไฟฟ้าของบ้านลูกค้า เพื่อให้ง่ายต่อการเชื่อมต่อและบำรุงรักษาระบบสตริงอินเวอร์เตอร์ (String Inverter) ได้สะดวก นอกจากนี้ระบบสตริงอินเวอร์เตอร์ (String Inverter) จะสามารถเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อรับส่งข้อมูลการทำงาน ได้ผ่านสายแลน (Lan Intertnet) ทำให้มีความเสถียรในการเชื่อมต่อมากกว่าระบบไร้สาย (WiFi Interter) โดยทางลูกค้าสามารถติดตามการทำงานเช่น กำลังการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ อัตราการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และตรวจสอบความผิดปกติของระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell) จากการแจ้งเตือนอัตโนมัติของระบบได้ทันที ผ่านระบบแจ้งเตือน Alarm Notification บนแอปพลิเคชั่นของอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์จากผู้ผลิต อีกท้ังยังตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังเชิงสถิติ (Statistic History) ที่ถูกเก็บไว้บนฝั่งระบบคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ (Cloud Server) ของตัวแอปพลิเคชั่นได้แบบ Realtime

Solar Cell Product

ข้อแตกต่างที่สำคัญของโซล่าเซลล์ระบบสตริงอินเวอร์เตอร์ (String Inverter) กับโซล่าเซลล์แบบระบบไมโครอินเวอร์เตอร์ (Micro Inverter) คือเรื่องของประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของระบบโซล่าเซลล์โดยรวม เนื่องจากรูปแบบการติดตั้งที่จำเป็นต้องรวมแรงดันไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel / Photovoltaic) แบบอนุกรม ส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าจะถูกปรับระดับให้เท่ากันก่อน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดกรณีที่ถ้ามีแผงโซล่าเซลล์ แผงใดแผงหนึ่งถูกเงาบดบังและส่งผลให้ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ลดลง จะส่งผลให้ทุกๆแผงในสตริงเดียวกันลดแรงดันไฟฟ้า หรือประสิทธิภาพการผลิตลงทั้งหมด ไม่สามารถควบคุมแยกรายแผงโซล่าเซลล์ได้

แต่ปัจจุบันทางผู้ผลิตอุปกรณ์สตริงอินเวอร์เตอร์ (String Inverter) ชั้นนำอย่าง Huawei ก็ได้พยายามนำเสนออุปกรณ์เสริมที่ชื่อว่า ออฟติไมเซอร์ หรือ HUAWEI Smart PV Optimizer ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จะถูกติดตั้งอยู่ใต้แผงโซล่าเซลล์แต่ละแผงบนหลังคา ทำให้ระบบสตริงอินเวอร์เตอร์ (String Inverter) สามารถติดตามการทำงานและควบคุมประสิทธิภาพการทำงานได้รายแผง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามต่อในบทความเพื่อเปรียบเทียบ ข้อดีข้อเสียของแต่ละระบบโซล่าเซลล์อินเวอร์เตอร์

ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์

Scroll to Top