ระบบไมโครอินเวอร์เตอร์ (Micro Inverter)

solar-micro-inverter

ระบบไมโครอินเวอร์เตอร์ (Micro Inverter) คือหนึ่งในอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดของระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell) เหมาะสำหรับการติดตั้งตั้งในสถานที่แบบเป็นบ้านที่พักอาศัย หรือ ขนาดกำลังผลิตไฟฟ้าโดยรวมไม่เกิน 10 kWp เพราะไมโครอินเวอร์เตอร์ (Micro Inverter) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel / Photovoltaic) จากกระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าสลับ (AC) โดยรูปแบบของการเชื่อมต่อของระบบไมโครอินเวอร์เตอร์ (Micro Inverter) จะทำการติดตั้งอยู่ข้างใต้แผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel / Photovoltaic) ที่ติดตั้งอยู่บนหลังคาบ้าน โดยลักษณะเป็นการควบคุมแยกแต่ละแผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel / Photovoltaic) ได้โดยตรงดังรูป

micro-inverter-diagram

จะเห็นได้ว่ารูปแบบการทำงานของระบบไมโครอินเวอร์เตอร์ (Micro Inverter) จะสามารถบริหารและควบคุมการทำงานของแผงโซล่าเซลล์บนหลังได้โดยตรง และแยกแต่ละแผงได้ ต่างกับระบบของสตริงอินเวอร์เตอร์ (String Inverter) ที่ควบคุมแยกได้แค่ 2 สตริง ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงาน และการควบคุมระบบตัดไฟฟ้า สามารถบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพได้มากขึ้น และปลอดภัยได้มากขึ้น เพราะรูปแบบการทำงานของไมโครอินเวอร์เตอร์ (Micro Inverter) จะสามารถเปลี่ยนกระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ที่ผลิตจากแผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel / Photovoltaic) เปลี่ยนเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ได้ในทันที เพราะติดตั้งอยู่ด้วยกันภายใต้แผงบนหลังคา อีกทั้งยังควบคุมและตัดไฟฟ้ากรณีระบบตรวจะพบปัญหาหรือข้อผิดพลาดในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในทันที

ข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดของระบบโซล่าเซลล์แบบไมโครอินเวอร์เตอร์ (Micro Inverter) คืออุปกรณ์เกือบทั้งหมดถูกติดตั้งและทำงานบนหลังคา มีเพียงแค่ระบบสายไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ที่เดินท่อร้อยสายลงมาเชื่อมต่อกับตู้ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน โดยสามารถนำไปใช้งานได้ในทันที รูปแบบการทำงานแบบนี้ส่งผลให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าแบบเดิม หรือระบบโซล่าเซลล์สตริงอินเวอร์เตอร์ (String Inverter) ซึ่งเหมาะสำหรับพื้นที่ติดตั้งที่มีตึกสูงอยู่รอบข้าง และส่งผลให้เกิดเงาบดบังแสงอาทิตย์ได้ในบางช่วงเวลา เพราะระบบไมโครอินเวอร์เตอร์ (Micro Inverter) จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ดีแม้บางส่วนของแผงโซล่าเซลล์บนหลังคา ไม่สามารถรับแสงอาทิตย์ได้เต็มแผ่น นั่นเพราะตัวอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์สามารถควบคุมแยกได้แต่ละแผ่นโซล่าเซลล์ ซึ่งปัจจุบันมีรูปแบบการเชื่อมต่อแบบ 1:1 (1 ไมโครอินเวอร์เตอร์ ต่อ 1 แผงโซล่าเซลล์) และ 1:4 (1 ไมโครอินเวอร์เตอร์ ต่อ 1 แผงโซล่าเซลล์)

จะเห็นได้ว่ารูปแบบของระบบโซล่าเซลล์ไมโครอินเวอร์เตอร์ (Micro Inverter) ค่อนข้างได้เปรียบกว่า ระบบโซล่าเซลล์สตริงอินเวอร์เตอร์ (String Inverter) แต่สิ่งที่ต้องแลกมาด้วยคือจำนวนอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ที่ต้องเพิ่มจำนวนขึ้น ตามขนาดกำลังผลิตไฟฟ้าหรือจำนวนแผงโซล่าเซลล์ เมื่ออ้างอิงราคาปัจจุบันถ้าขนาดของระบบที่มากกว่า 10 kWp ขึ้นไป ราคาของระบบโซล่าเซลล์ไมโครอินเวอร์เตอร์ (Micro Inverter) จะมีกราคาสูงกว่าระบบโซล่าเซลล์สตริงอินเวอร์เตอร์ (String Inverter) จึงไม่เหมาะกับการใช้งานในกลุ่มโรงงานขนากลาง อันเนื่องมาจากจำนวนเงินลงทุนที่สูงและไม่คุ้มค่ากับการลงทุนระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell) ระบบโซล่าเซลล์ไมโครอินเวอร์เตอร์ (Micro Inverter) จึงเหมาะสมสำหรับการติดตั้งใช้งานในรูปแบบบ้านที่พักอาศัยเช่นในเมืองที่มีตึกสูงรอบข้าง และขนาดกำลังผลิตไม่เกิน 10kWp สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามต่อในบทความเพื่อเปรียบเทียบ ข้อดีข้อเสียของแต่ละระบบโซล่าเซลล์อินเวอร์เตอร์

ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์

Scroll to Top