เสี่ยงไฟไหม้บ้าน ถ้าติด Solar cell ที่ไม่ได้ มาตรฐาน !

เสี่ยงไฟไหม้บ้าน ถ้าติด SOLAR CELL ที่ไม่ได้ มาตรฐาน !

ต้องยอมรับว่าปัจจุบัน กระแสการติดตั้งโซล่าเซลล์ มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศไทยในช่วงฤดูร้อน มีการใช้ตัวช่วยอย่างเครื่องปรับอากาศที่มากขึ้น ซึ่งมาพร้อมกับค่าไฟที่มหาศาล การติดตั้งโซล่าเซลล์จึงเป็นทางออกที่ดีและตอบโจทย์ที่สุดกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ มาให้ใช้เพื่อทดแทนการจ่ายค่าไฟที่แสนแพง แต่การติดตั้งโซลาเซลล์ ก็มีความ เสี่ยงไฟไหม้บ้าน ถ้าติด SOLAR CELL ที่ไม่ได้ มาตรฐาน 

แล้วอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้แผงโซล่าเซลล์ไฟไหม้?
โดยสาเหตุหลายประการที่ทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ มีดังนี้

เสี่ยงไฟไหม้บ้าน ถ้าติด SOLAR CELL ที่ไม่ได้ มาตรฐาน !

ระบบไม่ได้ออกแบบให้มีความปลอดภัย

ระบบไม่ได้ออกแบบให้มีความปลอดภัย  ในการติดตั้งโซล่าเซลล์นั้นขั้นตอนที่สำคัญเลยคือการสำรวจหน้างาน และวิเคราห์โดยวิศวกรที่ชำนาญ และได้รับการออกแบบเป็นไปตามมารตฐานกำหนด ดังนั้นการออกแบบระบบไปให้ถูกต้อง จะช่วยลดความเสี่ยงไฟไหม้บ้าน ได้

ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ถูกต้อง

ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ถูกต้อง

ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ถูกต้อง  การเลือกวางตำแหน่งของอุปกรณ์ต่างๆ ก็มีผลกับความปลอดภัย ในการติดตั้งโซล่าเซลล์  เช่น การวาง inverter  ไว้ในจุดที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก หรือโอเพ่นแอร์ ที่มีหลังคา กันแดดกันฝนได้ เพราะตัว Inverter เมื่อทำงานแล้วก็มีความร้อนออกมาจากตัว  ติดตั้งระบบหยุดทำงานฉุกเฉิน โดยติดตั้งสวิตช์เริ่มการทำงานระบบหยุดทำงานฉุกเฉิน (rapid shutdown) ในกรณีเกิดไฟไหม้ เพื่อให้นักดับเพลิงสามารถเข้าไปควบคุมเพลิงใหม้ในอาคารได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดความเสียหายหรือ สามารถช่วยชีวิตของผู้ที่ติดอยู่ในอาคารได้อย่างปลอดภัย ควรอยู่ในตำแหน่งที่เข้าถึงได้ง่าย  โดยกำหนดเงื่อนไขระดับแรงดันไฟฟ้าตามขอบเขตรอบแผงโซล่าเซลล์เป็นระยะ 1 ฟุต (305 มม.) ในทุกทิศทาง ซึ่งในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ประเทศไทยโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ได้บังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูง (NEC) ในโครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ใหม่ทั้งหมดในประเทศไทยเช่นเดียวกัน เพื่อยกระดับมาตรฐานโครงการระบบโซล่าเซลล์ในไทย

เสี่ยงไฟไหม้บ้าน ถ้าติด SOLAR CELL ที่ไม่ได้ มาตรฐาน !

แผงโซลาร์ไม่ได้มาตรฐาน

แผงโซลาร์ไม่ได้มาตรฐาน  ปัจจุบัน SOLAR CELL  ในท้องตลาดมีหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อ ซึ่งเราควรศึกษาคุณสมบัติในแต่ละรุ่น เพื่อเปรียบเทียบและเลือกที่เหมาะสมกับการใช้งาน การที่ซื้อแผงโซล่าเซลล์คุณภาพต่ำนั้นหรือแผงโซลาร์เซลล์ที่มีราคาถูกอาจจะทำให้มีความเสี่ยง เกิดไฟไหม้  ส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ้นในระยะยาว ควรซื้อแผงโซล่าเซลล์ที่มีคุณภาพ สินค้าต้องได้รับมารฐาน มี มอก. กำกับ เพราะหลายๆ ผู้รับเหมาในโซเชียล อาจทำราคาได้ถูกกว่า เพื่อดึงดูดลูกค้า แต่ต้องดูให้ดีว่า อุปกรณ์ที่ใช้มีมารฐานหรือไม่ เพราะ เสี่ยงไฟไหม้บ้าน ถ้าติด SOLAR CELL ที่ไม่ได้มาตรฐาน 

เสี่ยงไฟไหม้บ้าน ถ้าติด SOLAR CELL ที่ไม่ได้ มาตรฐาน !

ผู้ติดตั้งขาดความรู้ความชำนาญ

ผู้ติดตั้งโซล่าเซลล์ควรมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการติดตั้ง เพื่อเป็นการยืนยันการทำงานที่มีมาตรฐานค และที่สำคัญต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของ“ความปลอดภัยทางไฟฟ้า” โดยเฉพาะทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของธุรกิจ 


   ทาง Werwind Energy เราใช้สินค้าที่ได้รับรองมาตรฐาน และมีทีมวิศวกรมี่มีความชำนาญ ในการติดตั้งโซลล่าเซลล์ พร้อมให้คำปรึกษาทั้งก่อนและหลัง การติดตั้ง และมีบริการหลังการขาย ที่ทำให้ลูกค้าทุกราย สามารถสบายใจได้ เมื่อติดตั้งโซล่าเซลล์กับ Werwind Energy

ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์

Scroll to Top