สมัครบริการ

ค่าไฟฟ้าต่อเดือน: 3000 บาท

คำนวณค่าติดตั้งโซล่าเซลล์

ค่าไฟต่อเดือน
บาท
การใช้ไฟฟ้าช่วงกลางวัน 50 %
กลางวัน 0 %
กลางคืน 100 %

แพ็กเกจ โซล่าเซลล์

ขนาดโซล่าเซลล์ :

...

ราคาติดตั้ง :

...

ประหยัดค่าไฟ :

...
Scroll to Top